Är det ett hus förvärvade initiala tillgångar, om på äktenskapet?

Fråga:

En fastighet har förvärvats på dagen för förbindelsen. Köpeskillingen är 240 tusen euro, lagfarter enda hustru. Vid vinst ersättningen i skilsmässa: ägs av initiala tillgångar? Eller är hon förvärvat under äktenskapet? Lånet för egenskapen innehåller 139 000 euro. låneavtalet undertecknas av båda makarna. Är lån första felet, att ta hänsyn till båda makarna lika?

I landet är register bara hustrun, eftersom deras inkomster gör mottagandet av bostadsköpare. Mannen är sig själva. Det konsult. ... Är huset faktiskt första tillgångar? Lånet tillämpas lika såväl som en skuld i de initiala tillgångarna?


Svar:

Frågan är ofullständig tyder, som gav den ungefärligt 100.000 som betalades ur företagets tillgångar?

Inköpspriset 240.000,-139.000,-= banklån måste 101.000,-från annat håll kom att bli.

Om mannen har lagt till pengar, som skulle vara en donation till den färska ___ (för övrigt en stressig dag, mellan kontor och fest eller en notarie).

Pengarna vad var och en att köpa har infört som är definitivt initiala tillgångar.

Utöver två gjorde det den första dagen av äktenskap för att skapa en anledning till tvister vid skilsmässa eller senare ärver. "Det är mitt hus" "men jag har (delvis) lönade sig äran."