Är det farligt att ha en 6,5 blodet av Waran eller Warfarin natrium som är över nivå 2 som rekommenderas och vad bör göras?

Är det farligt att ha en 6,5 blodet av Waran eller Warfarin natrium som är över nivå 2 som rekommenderas och vad bör göras?

Jag antar av "i blodet" att du menar den internationella normaliserat Ratio (INR), som vi normalt inte kontrollera den faktiska blodet nivån av Warfarin. Warfarin är ett vanligt förekommande antikoagulans (blodförtunnande) läkemedel. INR som en patient kräver varierar faktiskt beroende på skick de behandlas för. 6,5 är aldrig ett terapeutiskt mål för Warfarin. Förhöjda INR nivåer visar att en patient kan blöda. Förvaltningen för en INR av 6,5 beror på närvaron av blödning. Om patienten inte är aktivt blödning, är det lämpligt att hålla nästa två schemalagda doser av Warfain och övervaka INR. Warfarin kan återupptas när INR är tillbaka till utbud. OM patienten är blödning, Warfarin måste stoppas och K-Vitamin måste administreras, samt medicinsk behandling för blödning. I detta fall skulle detta vara vårdstandard.