Är det "Han inte talar engelska" eller "Han talar inte svenska"?

Är det "Han inte talar engelska" eller "Han talar inte svenska"?

"Har han inte", eller, "han inte talar svenska" skulle vara korrekt. Det skulle aldrig vara "han inte talar engelska," som är felaktig grammatik.