Är det "hans familj är" eller "hans familj är"?

Är det "hans familj är" eller "hans familj är"?

"Familjen" är en grupp Substantiv, och om det tar en singular eller plural verb beror på om du tänker på familjen som en enhet eller som ett antal personer.

"Hans familj är en av de äldsta i länet."
"Hans familj är alla läkare".

Liksom mycket annat i engelska användningen är ramen alla.