Är det lagligt att filma poliser på offentliga platser?

  • ** Det är lagligt att filma någon på en offentlig plats eftersom den amerikanska högsta domstolen har slagit fast det är "ingen förväntan om sekretess" på offentliga platser. Detta inte föra över till offentliga toaletter som det finns en förväntan om sekretess på sådana platser (detta undantag kanske inte gäller i öppna områden där människor inte är i ett tillstånd av klä av sig).