Är det lagligt för någon eller en advokat att hålla en annan personer mail som bevis för bosättning i en liten fordran tvist?

Vad beträffar mailet - den omfattas av oss stadga och det är olagligt för personer att ta någons post ur brevlådan för något ändamål. I själva verket det är även olagligt att placera något i en postlåda som inte har levererats av oss Mail - Post Offcie kan och många gånger krävt att Porto betalas på objekten.
Vad menar du med "hold" sin e-post? Antingen du bor någonstans eller inte.