Är det många grönsaker eller mycket grönsaker?

Är det många grönsaker eller mycket grönsaker?

"Många" och "mycket" både avser kvantiteter.
I allmänhet Använd ordet "mycket" för något som du har möjlighet att mäta som vätskor eller ämnen som inte lämpar sig för att räknas.

"Många" används normalt för att prata om saker som kan räknas. Är det vanligt att tala om "många grönsaker" när du refererar till en mängd olika grönsaker på en meny till exempel. Man skulle också säga "många potatis" om det finns en hel del kokt eller grillad på en tallrik. Dock mosa potatisen och det är vanligt att säga något som "det finns inte mycket potatis på min tallrik"