Är det möjligt att återvinna av avgiften för överföring av medel?

Fråga:

Efter upplösningen av min livskamrat, som har jag tillsammans hade avslutat en konstruktion besparingar finansiering, har dessa kontrakt överförts till den nya livskamrat. För denna överföring, en betydande avgift togs upp, med sparkonto bostäder som har debiterats. Kan jag få det tillbaka?


Svar:

Kan jag få det tillbaka?

Begär du kan göra allt, men

Inget bidrag som du inte får det, eftersom till skillnad från kredit handläggningsavgift en tjänst har tillhandahållits här, finns inte som standard ändå.

I princip så visst, kan det vara eventuellt beloppet i fråga. För att göra detta, vill jag göra men inga detaljer.