Är det någon skillnad mellan marin teknik och marine engineering?

Är det någon skillnad mellan marin teknik och marine engineering?

Marine Engineering är studien av ett fartyg och alla dess system för sjöresor och operationer som utförs på havet, whiles Marine technology är en kombination av Marine Engineering och sjö arkitektur, som inför studien av fartygets konstruktion och beräkning och modellering.