Är det normalt att du får skattedeklarationer utan att stänga mötet av skatt konsult?

Fråga:

Något annat skulle be ifyllda deklarationen skickas till skatt rådgivare get, det fanns ingen debriefing - är detta normalt?


Svar:

Det beror, om det finns att diskutera soton, OC skulle vara, om de gör, det inte är normalt, eller han kallar.

Kan variera beroende på individen, i enskilda fall.

Är också en fråga, är klienten för första gången sedan eller 13 gånger.

Också som sådan som @Obelix skriver, misstänker jag att han är en kille med samma konsulten. Han är även behörig.

Så anteckning ett telefonsamtal, eller en liten på uttalandet tillräckligt för att ange en särskild funktion.