Är det normalt att ha blod i din tarm efter en hjärtinfarkt?

Blod i din avföring efter en hjärtinfarkt (hjärtattack) kan orsakas av en rad olika frågor. En, om du fått hjärtkateterisering och/eller trombocythämmande läkemedel (blodförtunnande), de kan orsaka blödning från din mag-tarmkanalen, som är en bieffekt och inte normal. Om din hjärtinfarkt orsakade en minskad hjärtminutvolym (lågt blodflöde), kan du få ischemi till din tarm (brist på syre), som kan orsaka en kolit (inflammation) och leda till blödning. Dessa skulle vara de viktigaste orsakerna och skulle behöva undersökas.