Är det okej att ta anti rabiesvaccin sköt även om katten inte har funnit för att ha rabies?

Är det okej att ta anti rabiesvaccin sköt även om katten inte har funnit för att ha rabies?

Såvitt jag vet... det är bra att vidta försiktighetsåtgärder.