Är det olagligt att sälja en smutsiga madrass i Virginia?

Endast om du försöker att sälja det som sanerade eller unsoiled.

Jag håller inte. Titta på 12 VAC 5-125-100 i Virginia administrativa Code. Någon som säljer en begagnad madrass ska har sanerad innan försäljning erbjuds även.

Förtydligande: Lagen reglerar försäljning av smutsiga madrasser, anmärkningsvärt nog. Lagen ovan inkluderar emellertid olika undantag, som estate försäljning och privatpersoner som säljer sina egna husgeråd.

Därför, medan en butik måste sanera sängkläder och madrasser, den privatperson som säljer sin egen madrass gör det inte.