Är det rekommenderat att investera i de mest värdefulla företag i världen?

Fråga:

Idag var att läsa att 5 tyska företag i TOP 100 av de mest värdefulla företag i världen har lyckats. Är detta anledningen till min fråga, om det är empfehlenswertb att investera i dessa företag? Med min lekman kunskap, skulle jag tro att dessa investeringar åtminstone ganska säker chans rik, om kanske inte. Stämmer denna bedömning?


Svar:

Faktiskt gör ingen skillnad hur dessa företag tidigare har lyckats. Du Ja vinster i framtiden. Och bara för att de är redan så framgångsrika och mäktiga, de är också dyrt, men har begränsad tillväxtpotential. Om du bara på utdelning, kan du aktivera sådana företag. Om du vill göra vinst men med aktiekursen, då det finns fel företaget för dig.