Är det säkert att svälja din egen sperma?

Ja. Din egen sperma är inte en risk för dig, om det har varit inuti en annan person som kommer att utgöra en STD. Det är rent och näringsrik, många människor kommer att bara känna blödiga om det på grund av dess sexuella betydelse och det faktum att det är något produceras av kroppen som huvudsakliga avsikt är inte konsumtion.

De flesta killar gör någon gång bara för att se hur det smakar. Det är ingen big deal. Det kom från dig så det kan vara att notera i det att skada. Det är bara protein och vatten för det mesta.