Är det säkra och effektiva att snorta Celexa?

Är det säkra och effektiva att snorta Celexa?

Nej. Det är inte säkert att snorta Celexa. Anvisningar anges specifikt att det måste tas oralt.

Jag kan inte tänka mig en enda sak som är tänkt att vara fnös.