Är det sant att bara ett index har avslutat förra året med ett positivt resultat?

Fråga:

Är det rätt att do INDEX är den enda index, som är att börja med ett plus i år 2009? Vet någon hur annars var utvecklingen av world index?


Svar:

Verksamheten hade indexet en föreställning av drygt 11%, sedan kommer index för Costa Rica - 4,4%. Så, det är sant att indexet från Tunisien är den onliest index, som är att börja med ett plus i året 2008. DAX hade en prestanda - 42% och var en av de senaste kurserna.