Är det sant att sjukförsäkringen per år finansierat 2 kurser för rörelse, stress, kost?

Fråga:

Förmodligen har alla i den lagstadgade sjukförsäkringen, rätt att bevilja priser (2 per år). Är det så?


Svar:

Du kan inte så allmänt besvara frågan, eftersom det finns skillnader som ska observeras.

Särskilt stora hälsa försäkringsbolag har en egen kurser, kan välja sina försäkrade. Dessa är ofta gratis eller är det kräver endast en liten avgift.

Mindre leverantörer att ge deras försäkrade, dock oftast en sjukvårdsbudgeten. Du kan välja för en hälsa kurs på plats.

Försäkringsbolaget ersätter kostnaderna men endast om deras villkor på sådana kurser. Försäkrade personer bör klargöra att i förväg med deras sjukförsäkring.