Är det sant att ta antibiotika kan orsaka urinvägsinfektioner?

Är det sant att ta antibiotika kan orsaka urinvägsinfektioner?

Jag har tagit antibiotika för min öroninflammation nyligen, och jag har inte haft några problem med min urinblåsa. Jag antar att det beror bara på vilken typ av antibiotika som du tar och hur känslig du är till den.