Är det vanligt att narcissister att begå självmord?

Är det vanligt att narcissister att begå självmord?

Narcissism och depression är orelaterade.

Det är min övertygelse att narcissister är benägna att depression särskilt när narcissistiska leverans har lämnat. De kan även ha självmordstankar men sällan agera på dem. Bra herre! Hur skulle världen överleva utan dem!