Är Dick Van Dyke lever idag?

Är Dick Van Dyke lever idag?

Ja, 2011 den 9 augusti.