Är Emancipationkungörelsen ett dokument som George Washington?

Är Emancipationkungörelsen ett dokument som George Washington?

Nej, det Emancipationkungörelsen skrevs av Abraham Lincoln efter överläggningar med Frederick Douglass.