Är en 75 år gammal man fortfarande kunna få erektion?

Ja, någon människa här eller äldre som är i god fysisk hälsa bör fortfarande vara kunna ha erektioner och samlag.