Är en bonus också grunden för beräkningen av föräldrar pengar?

Fråga:

Om jag får en bonus som betalas ut under året före födelsen av mitt barn av min arbetsgivare, denna bonus anses sedan utöver den normala lönen som grund för beräkningen av föräldrar pengar?

Kan också i förhållande till inkomsten av faderns föräldraförsäkringen beräknas? Fadern måste hemma sedan barnet, om så är fallet?


Svar:

Ja. Bonus är inkomst och beaktas.