Är en energidryck en heterogen ämne?

Är en energidryck en heterogen ämne?

Ja