Är en fjäril en ryggradsdjur?

Nej, de har inga ben (inte heller en haj - men det är ett ryggradsdjur). Det saknas en back-bone (motsvarande är i fronten eller nedan). En fjäril är en insekt och de flesta insekter är klassificerade som ryggradslösa djur. Fjärilar har ett exoskelett, som är den yttre beläggningen av en insekt.