Är en flamingo ett ryggradsdjur eller ryggradslösa djur?

En ryggradslösa djur är ett djur som inte har en ryggrad. Ett ryggradsdjur är ett djur som har en ryggrad. Eftersom en flamingo har en ryggrad, (som alla fåglar) är det ett ryggradsdjur.