Är en investering i kemiska lager fortfarande för tidigt?

Fråga:

Båda BASF som också WACKER kunde uppnå goda resultat under det sista kvartalet? Detta beror på stimulanspaket och investerare bör räkna med priset sjunker eller du här se en stadig uppåtgående trend?


Svar:

på wacker ser jag ingen effekt av konjukturpaketes, snarare tvärtom. WACKER har att lida av de fallande subventionerna för solenergi som en av de största solar leverantörerna.

de kemikalier som Division beroende av export och andra industrier. WACKER, leverantör till många branscher såsom automotive eller färger med sin kemiska basprodukter.

Jag ser att det gick för för sent. Om inte nu, när då?

BASF jag vet för lite, men företaget har klarat krisen bra.