Är en radiator en termisk isolator eller termisk ledare?

En ledare är vanligtvis en metall och arbetar snabbt leder värme
En isolator är vanligtvis icke - metall