Är en spindel ett ryggradsdjur eller ryggradslösa djur?

Är en spindel ett ryggradsdjur eller ryggradslösa djur?

En spindel är en ryggradslösa djur eftersom ingenting liten har en ryggrad (ryggraden).

Vissa ryggradsdjur är mindre än några ryggradslösa djur. Till exempel är hummer större än möss. ;) Men (i) ryggradsdjur är fortfarande klassificeras utifrån om de har en ryggrad och inre skelett eller inte.