Är en strangler fikon en angiosperm eller en gymnosperm?

Är en strangler fikon en angiosperm eller en gymnosperm?

Det är en produkt av den mogna ägget av gymnosperm och angiosperm växter