Är en vettig investering obligationer med inflation skydd nu?

Fråga:

Inflationen skyddat obligationer ja så mycket "en vogue" nu verkar vara. Är de verkligen en vettig investering? Vad är din åsikt?


Svar:

För närvarande verkar inflationstakten falla igen. En investering i inflationsindexerade obligationer därför inte för närvarande.

Inflationsindexerade obligationer släpat något efter inflationen. Du är bra i tider av stigande eller hög inflation, men man måste också komma ihåg att bas kupongen av obligationer är vanligtvis lägre än vanliga obligationer av samma emittent och samma möjligheter.

Jag skulle investera i aktiefonder för närvarande mer, eftersom företagen kommer att gynnas av en återhämtning och uppnå goda resultat.