Är energi rådgivare till informationscentrum för att föredra framför privata energikonsulter?

Fråga:

Vad är prissatt av konsumentcentrumen är billigare rådgivare/bättre/legitima? Som har erfarenhet?


Svar:

Energi consulting, din fråga är relativa. För ett nytt eller ett befintligt objekt. Det finns många sätt att också "allvar" med råd för att lämna. Vi har råd oss först för ett större bostadsområde av TÜV. Han var tvungen att kolla hela det befintliga systemet "på hjärta och njure" men sedan tips, råd, att skapa optimering. En ren energirådgivning utan bedömning av respektive objektet är meningslöst