Är ett äktenskap lagligt i NC om licensen skickades aldrig till staten men ceremonin utfördes?

Kolla med en familjerätt advokat, men kopior måste framställas med länet utfärdar licensen, inte staten office.  Om ett äktenskapslicens har utfärdats och en ceremoni var utförd av en domare eller ordinerad minister returneras licensen till länet som utfärdat licensen.  Om det var förlorat av postkontor, kan en fördröjd äktenskapslicens lämnas.  Kolla med utfärdande registrera för Dådets office, inte Raleigh.