Är ett äktenskap lagligt om ett äktenskap intyg inte utfärdas?

Som skulle bero på lagarna i den stat som inträffade i unionen. Statliga lagar kräver emellertid att den person som kan utföra juridiska äktenskap måste utfärda ett intyg om äktenskap till par efter ceremonin har utförts. En kopia av intyget som görs sedan en del av offentliga handlingar. Vissa myndigheter som Social Security Administration kräver ett intyg om äktenskap innan de kommer att ändra kvinnans namn på SS records (förutsatt att hon vill ta sin makes efternamn). En äktenskapslicens är inte godtagbara bevis för att giftermålet har ägt rum.