Är ett cellprov ett bra verktyg för allmänna cancer upptäckt eller är det endast specifika för cervical cancer?

Är ett cellprov ett bra verktyg för allmänna cancer upptäckt eller är det endast specifika för cervical cancer?

Vanligtvis är det endast för cevical cancer.