Är ett dopattest juridiska dokument?

Är ett dopattest juridiska dokument?

A: a dopattest är religiösa rekord men är inte ett juridiskt dokument i den meningen att den kan verkställas lagligt. Det innebär ingen skyldighet på personen döpt eller på denna persons föräldrar eller vårdnadshavare. Den person som det gäller kan inte krävas att förbli i tron, kan inte hindras från att gå en annan valör eller ens en helt annan religion. Inte heller kan han eller hon förhindras från att bli en ateist. Slutligen innehåller det ingen underförstådd skyldighet att bistå eller stödja kyrkan, ekonomiskt eller på annat sätt.

En person som är orolig för existensen av ett dopattest kan be att tas bort från dop poster om han eller hon så önskar. Men mest helt enkelt glömma det och gå vidare med sina liv.