Är ett fängelse officer en tjänsteman?

Är ett fängelse officer en tjänsteman?

Om de är en direkt anställd av regeringen, ja. ALLA statligt anställda oavsett vilken gren av regeringen de arbetar för nedgången under rubriken "tjänstemän".
MEN - om fängelse officer är anställd av ett privat företag som driver fängelse/fängelse under kontrakt och officeren är inte anställd direkt av regeringen, de inte anses "tjänsteman".