Är ett gram mer eller mindre än ett kilo?

Är ett gram mer eller mindre än ett kilo?

Ett gram är långt mindre än ett kilo.
Det finns 1000 gram i ett kilogram.