Är Europa eller Asien närmast till USA?

Asien är närmare USA, jag tror på det närmaste Ryssland och Alaska är 5 kilometer från varandra. Men om du menar den sammanhängande oss (lägre 48), är sedan Europa närmare. Asien och västkusten är ca 8260 kilometer från varandra, och den östra kusten och Europa är ca 5440 kilometer från varandra.