Är förkylningar och influensa från samma virus?

Är förkylningar och influensa från samma virus?

Nej, de är olika virus och olika typer av virus. De flesta vanliga förkylningar orsakas av antingen rhinoviruses eller coronavirus (men det finns över 200 sorter av virus som orsakar vanlig förkylning). Influensa orsakas också av alltför många influensavirus att nämna dem alla, men de är i den taxonomiska familjen av virus kallas orthomyxoviridae. Mänsklig influensa hänvisas till en av de tre huvudsakliga typerna av influensavirus (influensa typ A, B och C) som är endemiska för den mänskliga befolkningen.

Om du menar "maginfluensa" (som kallas lämpligare viral gastroenterit), då den, alltför, orsakas av olika virus. Vanligast är norovirus (aka Norwalk influensa).