Är försäkring för effektiv ränta - det möjligt? Vad fullständig, så att intresse är säkert?

Fråga:

Kan jag ta försäkring för effektiva räntan - något, så att räntan ombesörjs? Tack för ditt råd.


Svar:

Försäkring är inte, men säkert om en så kallad framåt lån. Du kan ta ut bi till två år i förväg.