Är genetiskt modifierade livsmedel bra för dig?

Är genetiskt modifierade livsmedel bra för dig?

Genetiskt modifierade livsmedel kan eller kan inte vara bra för dig. Här är några saker att tänka:

Genetiskt modifierade livsmedel ändras ofta vara resistenta mot herbicider eller för att producera ett insektsmedel i växten själv. Eftersom Round-up (glyfosat) resistenta genetiskt modifierade grödor har införts, användningen av glyfosat har fördubblats och det har EPA: s riktlinjer om säker belopp i livsmedel, medan användningen av andra bekämpningsmedel har fallit mindre än 10% i USA. Ogräs har utvecklat resistens mot glyfosat och sorter som är resistenta mot mer giftiga herbicider har nu utvecklats och kommer utan tvekan att godkännas för användning av USDA och FDA. Att ha mer bekämpningsmedel i vår mat, mark och miljö är inte bra.

Sorter som är konstruerade för att producera ett insektsmedel i anläggningen, men tänkt att ha några effekter på människors hälsa, är misstänkta från anekdotiska bevis att ha negativ inverkan på matsmältningssystemet och tarmar.

Det finns inga belägg för att GMO-livsmedel är mer näringsrik än icke-GMO eller ekologiska livsmedel.

Det finns en studie som visar massiva tumörer hos råttor, men många forskare och myndigheter har påpekat brister i den.