Är gnugga alkohol en heterogen blandning eller homogen blandning?

Är gnugga alkohol en heterogen blandning eller homogen blandning?

Det är homogen eftersom du inte kan se de olika delarna i den.
(i en heterogen blandning, kan du se de olika delarna) det är homogen eftersom du inte kan se de olika delarna i den.
(i en heterogen blandning, kan du se de olika delarna)