Är granit homogen eller heterogen blandning?

Granit är en heterogen blandning. Detta innebär att den är gjord av olika ämnen som är fysiskt åtskilda.