Är groddjur kalla eller varma fullblods?

Amfibiska varelser tslutet vara kallblodiga!
groddjur är kallt fullblods precis som reptiler
Groddjur är kallblodiga.
Kallblodiga djur (ectotherms) är djur som inte har en intern mekanism för att reglera kroppstemperaturen, förlitar sig istället på solenergi fångas av miljön. Reptiler, groddjur och fisk är exempel på Kallblodiga djur.
De är kallt växelvarma.
Cold Blooded
De är kallblodiga, vilket betyder att de inte kan producera sina egna inre värme
Groddjur är kallblodiga.
Groddjur är kallblodiga eftersom de inte kunna generera bodyheat.
kall fullblods

Cold blooded. Och det heter inte hotblooded det är varma fullblods.

Groddjur är kallt växelvarma.
Amfibie är kallt växelvarma, vilket innebär att det blir dess kroppstemperatur från sin miljö.