Är Gullivers resor en fingerad episk eller en satir?

Gullivers resor är en satir.