Är hästen en privat man till djuraffären om han regelbundet hyrt det och således inget ansvar?

Fråga:

Genom att slå ut en häst med hans Hinterhufen, är en allvarlig skada att klaga. Ägare till hästen är en privat man. Nu vänder han plötsligt att det är en sällskapsdjur så pass han regelbundet hyrde och således förnekar sitt uppehälle med. Med detta argument, kan han befria sig själv eftersom det var in i en snygg säker äng. Han kommer med detta argument?


Svar:

Ja, det är rätt att den sällskapsdjur ägaren, djuret är gynnsamt för underhåll av ägaren, kan resultera i en ansvarsfrihet bevis, har lagt fram det som du. Det bara strikt ansvaret gäller i ditt fall inte. Eftersom han hyrde hästen, då han använder detta för sitt stöd, och det är därför en sådan sällskapsdjur. Ägare och därmed också dess ansvarsförsäkring kan lindra faktiskt själv därför med detta resonemang beskrivs av vänner. Tyvärr, det är så. Men han eller hans försäkring kommer med detta resonemang.