Är Hawaii i södra eller norra Stilla havet?

Är Hawaii i södra eller norra Stilla havet?

Som Hawaii är norr om ekvatorn är det därför i norra Stilla havet.
Det har sagts att Hawaii är central pacific, men om inte hon gränsöverskridande
ekvatorn, detta kan inte vara.