Är hemoglobin lösliga?

Hemoglobin är lösligt i vatten på grund av dess vätebindningar.
Det måste vara vattenlösliga ser som det finns tilldela av vatten i blod och hemoglobin används för att cirkulera syre i kroppen.
Hoppas att jag hjälpte!